Statistika

ÜLDINE KORRALDUS
  2017 sügis 2017 kevad
Korraldustiimi liikmete arv, kellest… 18  6
…palgalised töötajad (projektijuht) 1
…vabatahtlikud 17
Tehtud koosolekute arv (05.05.17) 1 50 
Ligikaudne töötundide arv nädalas ühe korraldaja kohta 5
Festivali korraldamine kuudes  4
Korraldustiimi töötundide arv kogu festivali korraldamise raames (umbkaudne) 1200 960 
SOTSIAALMEEDIA JÄLGIJASKOND (05.05.17) Instagram Facebook
Kokku jälgijaid, kellest… 876 5114
…mehed 40% 35%
…naised 60% 65%
Jälgijad vanuses 18-24. a 48% 27%
Jälgijad vanuses 25-34. a 34% 62%
Jälgijad, kes elavad Tallinnas 73%  78%